Clue 13

Van een getuige hebben we gehoord dat de Mooierstraat opnieuw bestraat is en dat het mozaïek waar in deze clue naar wordt verwezen niet meer aanwezig is. Het oog die je op de foto ziet behoorde aan Barbie. En die stond kop aan kop afgebeeld met Annie (MG Schmidt). De voornaam van de laatste mag op het raster. 

Bestel de Spionmissie Amersfoort